Begagnat Lego

Vi har en mängd begagnat Lego som ska läggas ut till försäljning, och vi köper hela tiden mer. Här kommer det finnas både loter, enstaka bitar, instruktioner och kompletta set, såväl som mocs.